Saboon - Live another life in another world

Hello world?

Vi spolar tillbaka tiden till 2007. Det hela började med att vin och ProQ. hade en ide om att bygga någonting stort, en helt ny värld. De kämpade, våndades och knogade. Det här är resultatet.

Awakening

There's been an awakening, have you felt it? The V5.. and V8... I will show them, the power of V8. No one will stand in our way.

The Dream

Vi är Saboon. Vi har gått från ingenting till att ha byggt upp en helt ny plattform av möjligheter. Kan man drömma om det, kan man åstadkomma det.